Terugroepactie Toshiba laptop accu

Geschreven op 1 februari 2016

Toshiba is een vervangingsprogramma gestart voor bepaalde Toshiba laptop accu’s. De accu’s kunnen oververhit raken en brand veroorzaken.

Toshiba heeft vastgesteld dat bepaalde type laptop accu’s in incidentele gevallen oververhit kunnen raken, wat kan leiden tot brandwonden en/of brand. Het gaat dan om notebook accu’s die verkocht zijn tussen juni 2011 en november 2015. Om de veiligheid te kunnen blijven garanderen is Toshiba een vervangingsprogramma gestart. Als uw accu bij deze terugroepactie is betrokken raadt Toshiba aan om de accu onmiddellijk te verwijderen en uw laptop tijdelijk op netsnoer te gebruiken totdat u een vervangende accu hebt ontvangen. De vervangende accu wordt kosteloos thuisgestuurd.

Hoe herken ik een foutieve accu?
U kunt uw notebook accu op twee verschillende manieren controleren.
1. U kunt een programma downloaden dat uw laptop accu automatisch controleert.
2. U kunt uw laptop accu handmatig controleren middels een stappenplan.

Hoe vraag ik een nieuwe accu aan?
Als uw accu betrokken is bij deze terugroepactie kunt u een nieuwe accu aanvragen op een speciaal daarvoor opgezette website.

Meer informatie:
Persbericht Toshiba
Overzicht terugroepacties Toshiba