Terugroepactie Bosch schuurmachines

Geschreven op 13 mei 2016

Bosch is een terugroepactie gestart voor een aantal schuurmachines die geproduceerd zijn in 2007. De behuizing kan mogelijk breken met letsel tot gevolg.

Bosch is gestart met een terugroepactie voor schuurmachines van het type PSS2A, PSS20A, PSS190AC, PSS200A, PSS200AC, PSS250A, PSS250AE en PSS2000A. Deze zijn geproduceerd in de periode van juni 2007 tot en met augustus 2007. Bij een aantal van de getroffen machines is vastgesteld dat bij het ventilatiewiel een materiaalfout op kan treden. De behuizing kan daardoor breken en er kunnen dan onderdelen naar buiten worden geslingerd. Dit kan letsel veroorzaken.
Is mijn schuurmachine betrokken bij deze terugroepactie?
Om te controleren of uw schuurmachine betrokken is bij deze terugroepactie kunt u het machinenummer en serienummer controleren op een speciaal daarvoor opgezette website. Als blijkt dat uw schuurmachine inderdaad onder deze terugroepactie valt, dan krijgt u instructies om de machine (gratis) om te laten ruilen. Tot de omruiling een feit is wordt u dringend geadviseerd het apparaat niet meer te gebruiken en bij eventuele verkoop de koper of gebruiker op de hoogte te stellen van deze waarschuwing.

Voor vragen kunt u de Bosch klantenservice bellen onder het volgende nummer: 0800-83646704.

Meer informatie:
Persbericht Bosch
Overzicht terugroepacties Bosch